Bacheloroppgave

Før oppgaven din kan lastes opp i Inspera, må oppgaven valideres og det må genereres et omslag.

At oppgaven din valideres betyr at dokumentet kvalitetsjekkes elektronisk.  Dvs. at vi automatisk sjekker oppløsningen av bilder, leter etter fontfeil, kontrollerer strektykkelser etc. Selve innholdet blir ikke på noen måte undersøkt eller vurdert i denne prosessen. Det er kun en teknisk sjekk av PDF-filen for å sikre de kvaliteter som ønskes for innlevering, arkivering, publisering og trykking.

Hvis det er ønskelig å også trykke oppgaven din, kan dette gjøres i samme prosess.

Kontakt gjerne Support hvis du lurer på noe.

Start innlevering