Forskerlinjeoppgave

Ved bestilling av trykte utgaver må studenten sende følgende opplysninger til trykkeriet på mailadresse jobber@skipnes.no

  • Navn på studenten
  • I hvilket fag forskerlinjeoppgaven er utført i
  • Tittel og undertittel på forskerlinjeoppgaven
  • Navn på fakultet og institutt
  • Hvilket institutt forskerlinjeoppgaven er utført ved
  • Evnt. navn på hovedveileder og medveileder
  • Sted, måned og år for innleveringen
  • Format på forskerlinjeoppgaven
  • Oppgi antall forskerlinjeoppgaver som instituttet skal motta, samt antall private eksemplarer.
  • Oppgi levering- og fakturaadresse

Studenten vil etter kort tid motta korrektur på omslag og tittelsiden for godkjenning. Skipnes setter opp dette i henhold til NTNU sin grafisk profil og tilpasser ryggbredden på oppgaven.

Har du spørsmål ta kontakt med support jobber@skipnes.no